الکتروپمپ ها

Submersible Pumps
For raw water supply, irrigation
systems, and pressure
boosting.
پمپهای مستغرق ( شناور )
این پمپها برای پمپاژ آبهای تصفیه
شد ه، سیستهای آبرسانی و تقویت
فشار استفاد ه می شوند .
Multistage Cent. Pumps
for clear fluids used in heating
plants, boiler feeding, pressure
raising, inverse osmosise
aqueducts, etc…..
پمپهای گریز از مرکز- طبقاتی فشارقوی
پمپهای فشارقوی افقی جهت پمپاژ مایعات
صاف د ر تجهیزات گرمایشی، تغذیه د یگ
بخار، افزایش فشار، اسمزمعکوس و ….
Circulator Pumps
These pumps are designed  for
circulating water in both open &
closed heating & domestic hot
water systems
پمپهای گرد شی ( خطی )
پمپهای مناسب جهت سیرکولاسیون
آب د ر سیستمهای باز و بسته آب گرم
مصرفی و گرمایشی
Gear Pumps
Self priming, internal and
external gear positive dis-
placement rotary pumps.
پمپهای دنده ای
پمپهای خود تنظیم با د ند ه د اخلی و
خارجی، از نوع جابجایی مثبت گرد شی
جهت پمپاژ انواع روغن ها و مایعات
نفتی مانند گازوییل
Centrifugal Pumps
Horizontal one stage, self  priming pumps
for pumping fresh & seawater according
to DIN 24255
پمپهای سانتریفوژ ( گریز از مرکز )
پمپهای افقی و تک مرحله ای و خود
تنظیم برای پمپاژ آب تصفیه شد ه
و آب د ریا مطابق استاند ارد  DIN 24255
Sewage Pumps
For liquid transfer & drainage
of clean or  dirty waste water
with pump submerged in
the liquid .
پمپهای کف کش – لجن کش – گل کش
برای جابجایی و پمپاژ مایعات، استفاد ه در
شبکه های فاضلاب، آبهای تمیز یا آبهای کثیف
Diesel Driven Pumps
For pumping clean and dirty
liquids, ideal for site appli-
cations where portability is
a requirement.
دیزل پمپها
جهت پمپاژ مایعات د ر محلهای د ور از
شبکه برق با قابلیت جابجایی پمپ جهت
مصارف آتشنشانی و آبرسانی
پمپهای سانتریفوژ ( گریز از مرکز )
پمپهای افقی و تک مرحله ای و خود
تنظیم برای پمپاژ آب تصفیه شد ه
و آب د ریا مطابق استاند ارد  DIN 24255


تلفن

88502498 / 88503116 / 88733436
فکس: 88736843

دفتر مرکزی شرکت فرجام صنعتی ابتکار

تهران، خیابان سهره وردی شمالی، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا)، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 6

آدرس کارخانه

شهرک شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید 9، درب M52
تلفن: 56232105

تماس با ما
لطفا تمامی موارد را پر نمایید.


پیام شما با موفقیت ارسال شد. میتوانید این صفحه را ببندید.

Close contact form
thehomeexpert.net