پمپ های ANSI و آلیاژی

پمپهای مطابق با استاندارد ANSI

اين نوع پمپ د و تكه سر مكش عمود ي به صورت گستــــرد ه اي د ر فرايند هاي شيميايي مورد  استفاد ه قرار گرفتـه و د اراي يكي از محبوبترين طراحيهـا نسبت به د يگـر پمپها میباشد. كلمه  ANSI مخفف استاند ارد هاي ملي آمريكاست كه قبلا  AVSيا استاند ارد هاي د اوطلبانه آمريكا يي  ناميد ه مي شد.

اين پمپ مناسب ترين پمپ براي استفاد ه د ر صنايع و فرايند هاي شيميايي است. پمپ به صورت يك طبقه ، سر مكش و تعويض سريع ميباشد. جنسهاي بكار رفته د ر ساخت آن بسيارمتنوع بود ه و متناسب با سيال تعيين مي گرد د.

پمپ های آلياژی

پمپهای آلياژی، پمپهای سانتريفوژ افقی يک طبقه يا چند طبقه هستنــد که بر اساس استانـد ارد DIN طراحی و ساخته می شوند . بنا به سفارش اين پمپها با آب بند مکانيکی يا آب بند گرافيتی  قابل ارائه می باشند .
لازم به ذکر است که اين دسته از پمپها بنابه نوع مصرف د ر صنايع شيميايی ، غذايی و د ريايی  ( انتقال آب شور د ريا ) و … مورد استفاد ه قرار می گيرند .  اين پمپها معمولاً از جنـــس Stainless Steel  ، فسفـــر – برنز، نيـکل – آلومينيـوم – برنز و …  ساخته می شوند .


تلفن

88502498 / 88503116 / 88733436
فکس: 88736843

دفتر مرکزی شرکت فرجام صنعتی ابتکار

تهران، خیابان سهره وردی شمالی، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا)، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 6

آدرس کارخانه

شهرک شمس آباد، بلوار نخلستان، گلشید 9، درب M52
تلفن: 56232105

تماس با ما
لطفا تمامی موارد را پر نمایید.


پیام شما با موفقیت ارسال شد. میتوانید این صفحه را ببندید.

Close contact form
thehomeexpert.net